Vermicompost : Definition

👉Vermicompost अर्थात गड्यौला मल पोषण पदार्थले भरिएको एउटा उत्तम जैविक मल हो ।
👉गोबर मल पातपतिंगर, पराल, माटो आदि विभिन्नकुराहरु गड्यौलाले खाएर उत्पादन गरेको मलले माटोलाई मलिलो बनाई त्यसको जैविक गुण बढाउनका साथै बोटविरुवालाई आवश्यक तत्वहरु दिने गर्छ ।
👉गड्यौला मलको प्रयोगले बोटविरुवालाई बलियो बनाउका साथै हाम्रो उत्पादन पनि बढाउदै लैजान्छ ।
👉गड्यौलाले आफुले खाएका जैविक पदार्थ मध्य १०% आफ्नो उर्जाको लागि प्रयोग गरेर बाकि ९०% मलको रुपमा निकाली दिन्छ, जो हामी भर्मी कम्पोस्ट को रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौ ।
👉पुर्ण रुपमा मल तयार भएमा यसको आकार चियापत्ताको धुलो जस्तो देखिन्छ र दुर्गन्धरहित हुन्छ ।
👉तरकारी र फुलबारीको लागि प्रत्येक गमला बराबर ३०० ग्राम गाईको मल आवश्यक हुन्थ्यो भने अब १०० ग्राम गड्यौलामललेनै राम्रो उत्पादन दिन सक्छ ।
👉माटो, बोटबिरुवालाई स्वस्थ बनाउन सघाउने यो मल निकै उपयोगी हुनेभएकाले तपाइँ आजैबाट यसको प्रयोग गर्न शुरु गर्न सक्नुहुन्छ!
👉गड्यौला मल वा आवश्यक परामर्शको लागि हामीलाई सम्झनुहोस!

५ केजि कोकोपिट भिजाएपछि २५ देखि ३० केजिको हुन्छ । तलका सम्पूर्ण अनुपातले भिजाइ सकेपछिको कोकोपिट जनाउछ ।

1. उपलब्ध छ भने राम्रो मलिलो पात पतिङ्गर, ढुङ्गा, ठुटा हटाइएको माटो १ भाग, कोकोपिट १ भाग र कम्पोष्ट १ भाग मिलाउनु पर्छ ।
2. माटो उपलब्ध नभएको खण्डमा कोकोपिट र कम्पोष्ट १ १ भाग मिलाउनु पर्छ ।
3. भर्मीकम्पोष्टमा सामान्यतया कम्पोष्टमा भन्दा बढी पोषण तत्व पाइने हुँदा कोकोपिट २ भाग र भर्मीकम्पोष्ट १ भाग मिलाउनु पर्छ । ( २५ केजिको कोकोपिटमा १० केजि भर्मीकम्पोष्ट यदि फलफूल रोप्ने भए, तरकारी अथवा जडिबुटी (herbs) रोप्ने भए ५ केजि भर्मीकम्पोष्ट र नर्सरीका लागी २.५ देखि ३ केजि भर्मीकम्पोष्ट राख्न सकिन्छ।)
4. लगातार एउटै माटोमा खेती गरिरहदा उत्पादन शक्ति कम हुने भएकाले प्रत्येक बाली पछि प्राङ्गारिक मल थप्ने र माटो परिवर्तन गरिरहनु पर्दछ।

Composting through the Compost bin

metrokheti compost bin
Step by Step Guide for Composting;
Step 1
  • Get a compost bin
Step 2
  • Cut greens (nitrogen containing) and browns (carbon containing) of finger size. The mix of green and browns should be in equal proportion for quality manure formation.
Step 3
  • Put small dried branches on the base. Base of the compost bin should be filled with browns that takes time to decompose.
Step 4
  • Make arrangement of manure to promote microbial activity inside compost bin. And mix greens + browns and manure.
Step 5
  • Keep it inside compost bin and locate the bin away from direct sunlight.