५ केजि कोकोपिट भिजाएपछि २५ देखि ३० केजिको हुन्छ । तलका सम्पूर्ण अनुपातले भिजाइ सकेपछिको कोकोपिट जनाउछ ।

1. उपलब्ध छ भने राम्रो मलिलो पात पतिङ्गर, ढुङ्गा, ठुटा हटाइएको माटो १ भाग, कोकोपिट १ भाग र कम्पोष्ट १ भाग मिलाउनु पर्छ ।
2. माटो उपलब्ध नभएको खण्डमा कोकोपिट र कम्पोष्ट १ १ भाग मिलाउनु पर्छ ।
3. भर्मीकम्पोष्टमा सामान्यतया कम्पोष्टमा भन्दा बढी पोषण तत्व पाइने हुँदा कोकोपिट २ भाग र भर्मीकम्पोष्ट १ भाग मिलाउनु पर्छ । ( २५ केजिको कोकोपिटमा १० केजि भर्मीकम्पोष्ट यदि फलफूल रोप्ने भए, तरकारी अथवा जडिबुटी (herbs) रोप्ने भए ५ केजि भर्मीकम्पोष्ट र नर्सरीका लागी २.५ देखि ३ केजि भर्मीकम्पोष्ट राख्न सकिन्छ।)
4. लगातार एउटै माटोमा खेती गरिरहदा उत्पादन शक्ति कम हुने भएकाले प्रत्येक बाली पछि प्राङ्गारिक मल थप्ने र माटो परिवर्तन गरिरहनु पर्दछ।

Composting through the Compost bin

metrokheti compost bin
Step by Step Guide for Composting;
Step 1
  • Get a compost bin
Step 2
  • Cut greens (nitrogen containing) and browns (carbon containing) of finger size. The mix of green and browns should be in equal proportion for quality manure formation.
Step 3
  • Put small dried branches on the base. Base of the compost bin should be filled with browns that takes time to decompose.
Step 4
  • Make arrangement of manure to promote microbial activity inside compost bin. And mix greens + browns and manure.
Step 5
  • Keep it inside compost bin and locate the bin away from direct sunlight.

metro farm control
1. प्राकृतिक दुश्मन पाल्ने:
डिकोलाईट भन्ने चिप्लेकिरा बोटबिरुवाको सट्टा बोटविरुवा खाने अन्य चिप्लेकिरालाई खान्छ। हाँस र कुखुरा हुने घरमा चिप्लेकिरा जरै बाट हट्ने पाईएको छ।
2. विकर्षक रोप्ने: रोजमेरि, थाईम, स्पेयरमिन्ट जस्ता मिन्टपरिवारका बिरुवाहरुको वास्नाले चिप्लेकिराहरुलाई विकर्षण गर्दछन्। यिनिहरुलाई बालिको बिचबिच बाक्लोगरि रोपिदिने।
3. खस्रो भुई बनाउने: चिप्ले किरा चिल्लो भुईमा हिड्न मन पराउछ, उसको शरीर धेरै नरम हुने हुदा खस्रो कुराबाट हिडे शरीर काटिएर मर्छ। भुई खस्रो बनाउन गिट्टि, अण्डाको बोक्रा वा सिसाको प्रयोग गर्ने ।
4. सहि समयमा सिचाइ : चिप्लेकिरा रातको समयमा धेरै सक्रिय हुने र चिसोमा हिड्ने हुदा साँझ पानी नलगाउनु होला।
5. वियरको पासो:
चिप्लेकिराको लागि बियरको पासो थाप्ने र हरेक दिन बियर बदल्ने गर्नपर्छ।